Bài viết liên quan

SỞ XÂY DỰNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? NHỮNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CƠ BẢN

Sở xây dựng là gì? Sở xây dựng tiếng anh là gì? Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của sở xây dựng? Có vô số những câu hỏi về Sở Xây dựng mà bạn đọc đưa ra cho chúng tôi. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp những thông tin mà bạn đọc đang thắc mắc về Sở Xây dựng. Mong rằng bài viết sẽ giải đáp được những thắc mắc trên cho quý bạn đọc.  

sở xây dựng tiếng anh là gì
Sở xây dựng thành phố Cần Thơ.

Mỗi tỉnh, thành phố sẽ có bộ xây dựng khác nhau nhưng đều có những chức năng và nhiệm vụ chung liên quan đến những vấn đề về xây dựng. 

Sở xây dựng là gì?

Sở xây dựng là cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng quản lý và đưa ra ý kiến tham mưu cho các hoạt động xây dựng trên địa bàn: xây dựng, quy hoạch xây dựng, hạ tầng các khu công nghiệp, nhà xưởng, khu kinh tế, dự án công cộng,…Sở xây dựng có vai trò rất quan trọng góp phần phát triển nền kinh tế tỉnh, thành phố, quy mô lớn hơn là góp phần phát triển đất nước. Tại Việt Nam, ngành xây dựng là ngành lớn nhất quyết định sự phát triển toàn diện.

Sở xây dựng chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Uỷ ban nhân dân thành phố, và được hướng dẫn trực tiếp từ Bộ xây dựng. 

Sở xây dựng tiếng anh là gì?

Sở xây dựng trong tiếng anh là Department of Construction.

Một số phòng ban của sở xây dựng trong tiếng anh:

 • Phòng kế hoạch: Planning Department
 • Phòng quản lý xây dựng: Construction Management Department
 • Phòng kinh tế và vật liệu xây dựng: Economy and Building Materials Department
 • Phòng cấp phép xây dựng: Building Permit Department
 • Phòng pháp chế: Legal Department
 • Phòng phát triển đô thị: Urban Development Department
 • Phòng quản lý nhà và bất động sản: Housing and Real Estate Management Department
 • Phòng hạ tầng kỹ thuật: Technical Infrastructure Department.
 • Phòng tổ chức hành chính: Organization and Administration
 • Thanh tra sở: Inspectorate
 • Bộ phận văn Phòng: Office 
 • Chi cục giám định xây dựng: Construction Inspection
Xem thêm:   Nguyên tắc xác định và yếu tố ảnh hưởng đến đơn giá nhân công xây dựng.

sở xây dựng tiếng anh là gì

Những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban chính trong sở xây dựng.

Phòng kế hoạch (Planning Department)

Chức năng: tham mưu và định hướng các quy hoạch ngắn và dài hạn phát triển ngành xây dựng. Quản lý các hoạt động của chủ đầu tư, quản lý quy hoạch của Thành phố. Các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, quản lý các hoạt động đấu thầu, thi đua và khen thưởng trên địa bàn.

Nhiệm vụ: 

 • Công tác quy hoạch, kế hoạch: đảm bảo các kế hoạch được đặt ra đúng với quy định. Tổ chức nghiên cứu các đề án nâng cao phát triển kinh tế và phối hợp thực hiện các chương trình đầu tư.
 • Công tác quản lý đầu tư: Đưa ra các văn bản quản lý trong phạm vi chức năng, tổ chức hướng dẫn và phổ biến trên địa bàn. Hướng dẫn các quy trình tạo lập hồ sơ đấu thầu và làm đầu mối thẩm tra,…
 • Các công tác tổng hợp: Tổng hợp các chỉ tiêu xây dựng, báo cáo tình hình các dự án lên ban lãnh đạo, tham mưu cho lãnh đạo về sự phù hợp của các đề xuất, định hướng dự án.
 • Quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ): Thực hiện các quy trình xây dựng, sử dụng và sửa chữa nghĩa trang trên địa bàn.
 • Quản lý hội đồng thi đua, khen thưởng của sở.
 • Quản lý đầu tư phát triển hạ tầng đô thị: Kiểm tra và đề xuất dự án, thực hiện dự án và bàn giao dự án hoàn thành.
 • Nghiên cứu khoa học liên quan đến quy mô xây dựng.

Phòng quản lý xây dựng(Construction Management Department)

Chức năng: Tham mưu về hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Nhiệm vụ chính:

 • Dự thảo các quyết định và văn bản về quản lý đầu tư.
 • Lập và quản lý chi phí đầu tư và chi phí thực hiện dự án.
 • Thẩm định dự án xây dựng, kiểm tra thiết kế xây dựng.
 • Phối hợp nghiên cứu các tiến bộ khoa học, hệ thống thông tin trên địa bàn.
Xem thêm:   Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là "át chủ bài" tại thị trường BRVT

Phòng kinh tế và vật liệu xây dựng (Economy and Building Materials Department)

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

 • Lập quản lý chi phí xây dựng, chi phí vật liệu giá thi công, giá thí nghiệm, vốn đầu tư đã có.
 • Quản lý giá các dịch vụ, sự việc liên quan đến hạ tầng.
 • Nghiên cứu giá bán, cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn. 
 • Lập quy hoạch thăm dò và khai thác các vật liệu xây dựng đúng với quy định của nhà nước. 
 • Kiểm tra chất lượng của vật liệu, theo dõi quá trình đầu tư, khai thác.

 Phòng cấp phép xây dựng (Building Permit Department)

 • Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát cấp phép xây dựng trên địa bàn.
 •  Giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo các vấn đề vi phạm.
 • Xây dựng các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Phòng hạ tầng kỹ thuật(Technical Infrastructure Department)

 • xây dựng và quản lý các kế hoạch chương trình liên quan đến cấp nước, thoát nước đô thị.
 • Quản lý, thẩm định các chất rắn thông thường.
 • Quản lý các dự án cây xanh, chiếu sáng đô thị.
 • Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, công trình ngầm.
 • Xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu.

Trên đây là một số thông tin và các chức năng cơ bản của một số bộ phận thuộc sở Xây dựng. Hy vọng bài viết giúp bạn giải đáp được những thắc mắc sở xây dựng là gì? Sở xây dựng tiếng anh là gì? và các chức năng, nhiệm vụ của sở Xây dựng. Để biết thêm các thông tin chi tiết, bạn tìm hiểu thêm tại các Thông tư của chính phủ về sở xây dựng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *