Bài viết liên quan

Bảng cân bằng đất đai – Những điều cần biết

Để có thể quản lý và sử dụng đất đai một cách hợp lý, triệt để hiệu quả thì nhà nước cần phải đưa những kế hoạch cụ thể trước khi sử dụng để có thể xác định được đất này được phân bổ ra sao, mục đích của chúng là gì? Để phát triển nền kinh tế hay phục vụ cho mục đích xã hội hay quốc phòng, để đánh giá tiềm năng của như nhu cầu để có thể dễ dàng áp dụng hay đưa chúng vào từng lĩnh vực cần sử dụng đến một cách phù hợp và hợp lý. Vì thế bảng cân bằng đất đai là một thứ rất cần thiết nhằm đảm bảo được an ninh đất đai, phân chia quy hoạch và thực hiện kỳ quy hoạch dễ dàng

Các bước lập bảng cân bằng đất đai

Bước 1: Lập kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất

 • Phải tuân theo các quy định của pháp luật, phù hợp với nền kinh tế, cũng như các nguyên tắc khác:
 • Lập kế hoạch trong bảng cân bằng đất đai cần đảm bảo được sự đặc thù và tính liên kết của từng vùng miền.Khi thực hiện quy hoạch đất đai cần quy hoạch sử dụng ở cấp xã bởi huyện là cấp thấp nhất  lập kế hoạch sử dụng đất.
 • Ngoài ra phải đảm bảo được đất sử dụng trong nông nghiệp, đất đặc dụng để đảm bảo được an ninh cũng như sinh thái tự nhiên, đảm bảo sự cân bằng và phát triển lâu dài cho đất, khai thác vừa phải tài nguyên thiên nhiên hiện có.
 • Bên cạnh đó cần phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất giữa các lĩnh vực, các địa phương để đảm bảo hiệu quả sử dụng. 
 • Cần đảm bảo các nguyên tắc sau:
 • Phải phù hợp với kế hoạch phát triển nền kinh tế xã hội cũng như anninh quốc phòng nước nhà.
 • Phải hướng tới sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với sử dụng quy hoạch đất mà cơ quan có thẩm quyền đã quyết định
 • Phải đáp ứng, đảm bảo với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, không gây ảnh hưởng đến quá trình biến đổi khí hậu. Cần bảo tồn các di tích lịch sử, không phá hoại cũng như làm mất đi giá trị của chúng.
Xem thêm:   Trích lục là gì? Thủ tục xin cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Bước 2: Hệ thống quy hoạch sử dụng đất sử dụng trong bảng cân bằng đất đai

Bao gồm các cấp như Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, quốc phòng và an ninh. Thực hiện các phương án khoanh vùng theo chức năng cũng như theo từng loại đất khác nhau. Kế hoạch sử dụng đất có thời gian ít hơn so với quy hoạch sử dụng. Đối với các quy hoạch đất là mười năm phải đưa ra tầm nhìn là 30 đến 50 năm, còn cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.

Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cần đảm bảo những nguyên tắc sau:

 • Những căn cứ quy định dùng để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần đảm bảo các yếu tố cần thiết như sau: Tiềm năng sử dụng đất của nhà nước, hiện trạng đất đang được sử dụng như thế nào và hiện còn, điều kiện về kinh tế cũng như xã hội và tự nhiên của quốc gia, hiệu quả của việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ như thế nào để có những biện pháp khắc phục vướng mắc, phát huy tối đa những kết quả có thể đạt được trong thời kỳ này để đề ra những quy hoạch phù hợp và hiệu quả mang lại tốt hơn.
 • Ngoài ra những quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cần được xác định rõ những nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, từng lĩnh vực để cân đối đảm bảo tính phù hợp và sự phát triển bền vững của các ngành, các lĩnh vực khác nhau.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cần có các nguyên tắc sau:

 • Việc lập ra quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cần dựa trên cơ sở quy hoạch mà cấp tỉnh đưa ra, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội địa phương, hiện trạng sử dụng đất, kết quả của việc thực hiện quy hoạch của kỳ trước, sự phát triển cũng như định hướng nhu cầu sử dụng đất của địa phương.
 • Nội dung quy hoạch và sử dụng đất cần đảm bảo các nội dung sau: Đưa ra hướng sử dụng đất trong vòng mười năm tiếp theo, chỉ tiêu sử dụng đất như thế nào, chức năng của mỗi khu vực, diện tích các loại đất cấp xã để xác định mục đích sử dụng đất, đưa ra những giải pháp sử dụng đất hiệu quả và hợp lý.
 • Kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện căn cứ trên cơ sở sử dụng quy hoạch đất cấp huyện đã có, nhu cầu của sử dụng đất, tiềm năng trong đầu tư, nguồn vốn được huy động để phát triển kinh tế xã hội địa phương nhằm khai thác triệt để, tối đa nguồn tài nguyên đất.
 • Nội dung trong kế hoạch cần phải đánh giá được chính xác kết quả thực hiện của kỳ trước đã đưa ra, xác định loại đất có diện tích bao nhiêu, nhu cầu sử dụng từng loại đất như thế nào, vị trí của mỗi loại đất cần được rõ ràng.
 • Các cơ quan có thẩm quyền cần lập bản đồ kế hoạch hằng năm sử dụng đất cấp huyện, trên bản đồ phải thể hiện được vị trí cần chuyển mục đích sử dụng và vị trí cần thu hồi. Để có thể đưa ra những giải pháp về vấn đề sử dụng đất khi có những vướng mắc hoặc thay đổi.
 • Trường hợp mà khu vực đó đã được quy hoạch hóa đô thị được sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ không thể tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải có kế hoạch sử dụng đất phù hợp và được điều chỉnh hợp lý.
Xem thêm:   NHỮNG MẪU SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Một số bảng cân bằng đất đai bạn có thể tham khảo 

Bảng cân bằng đất đai khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc, Quận 2

bảng cân bằng đất đai

 

Bảng cân bằng đất đai Thảo Điền

bảng cân bằng đất đai

Bảng cân bằng đất đai đô thị Đông Bình Dương

bảng cân bằng đất đai

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin thực sự cần thiết về bảng cân bằng đất đai. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều liên quan hãy cập nhật và theo dõi trang mình thường xuyên hơn nhé!!!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *