Bài viết liên quan

Thủ tục và phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai 

Để hạn chế những rủi ro không đáng có khi tiến hành mua bán nhà đất hoặc các giao dịch khác liên quan đến đất đai. Nhà đầu tư cũng như khách hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về mảnh đất sắp mua để hạn chế mua phải mảnh đất nằm trong diện quy hoạch. Dưới đây là thủ tục và hướng dẫn về phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo quy định của thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Được cung cấp dữ liệu đất đai trong trường hợp

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu dữ liệu đất đai, nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Tổng cục Quản lý đất đai 

Từ chối cung cấp dữ liệu đất đai trong trường hợp

– Văn bản hoặc phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mà nội dung không cụ thể, rõ ràng, không đúng quy định.

– Văn bản hoặc phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai không có đóng dấu xác nhận của tổ chức và chữ ký của người có thẩm quyền. Phiếu yêu cầu không có tên, địa chỉ cụ thể và chữ ký của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

– Sử dụng dữ liệu với mục địch không phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Không thực hiện những khoản thanh toán về chi phí cung cấp và sử dụng tài liệu đất đai, chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu và chi phí gửi tài liệu (nếu có) theo quy định

Nội dung dữ liệu mà cơ quan nhà nước cung cấp 

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Cơ quan nhà nước sẽ cung cấp dữ liệu sau khi nhận được phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm những nội dung:

– Nội dung của mảnh đất bao gồm Số hiệu, số tờ bản đồ địa chính, diện tích, địa chỉ của mảnh đất.

Xem thêm:   Chuyển nhượng là gì? Tìm hiểu thêm về các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Thông tin liên quan đến người sở hữu đất bao gồm họ tên vợ/chồng, năm sinh, CMND/CCCD, địa chỉ người sở hữu đất.

– Ngoài ra bao gồm các thông tin liên khác như giá đất, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tình trạng pháp lý, lịch sử biến động (nghĩa là lịch sử từ trước giờ đã từng chuyển nhượng cho ai…), quy hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao dịch đảm bảo, hạn chế về quyền.

Quy trình thực hiện yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Khi có nhu cầu cần cung cấp dữ liệu đất đai, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiến hành gửi văn bản hoặc nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đất theo mẫu số 01/PYC đến cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Khi nhận được văn bản hay phiếu yêu cầu hợp lệ thì cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ tiến hành cung cấp dữ liệu đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó. Trong trường hợp nếu cần tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính thì cơ quan sẽ chờ sau khi họ thực hiện xong nghĩa vụ thì mới cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu. Đối với trường hợp văn bản hay phiếu yêu cầu không hợp lệ, cơ quan cung cấp dữ liệu từ chối thì phải có văn bản phản hồi với lý do rõ ràng.

Đối với một số trường hợp dữ liệu cần phải được tổng hợp và xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện bằng hình thức hợp đồng giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cung cấp dữ liệu.

Thời hạn giải quyết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Đối với trường hợp nhận được văn bản hay phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai trước 15h thì cơ quan cung cấp dữ liệu phải cung cấp ngay trong ngày. Nếu nhận được sau 15h thì sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp trích lục, trích sao lưu dữ liệu… thì thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hay phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

Riêng với trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thì thời gian thực hiện sẽ theo sự thỏa thuận của hai bên.

Xem thêm:   Bảng cân bằng đất đai - Những điều cần biết

Cơ quan thực hiện cung cấp dữ liệu

Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý cho các đối tượng yêu cầu là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Chi phí yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Chi phí cung cấp, sử dụng hồ sơ tài liệu đất đai: 300 ngàn đồng/hồ sơ/lần (chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu, chi phí gửi tài liệu không bao gồm).

Chi phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm luôn cả cả các trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án): 30 ngàn đồng/trường hợp (chưa tính chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ và chi phí gửi tài liệu).

Chi phí địa chính bao gồm trích lục Bản đồ địa chính, văn bản, tài liệu, số liệu hồ sơ địa chính nếu đối tượng là hộ gia đình, cá nhân tại phường chi phí 15 ngàn đồng/01 lần/hồ sơ; tại xã, thị trấn 7 ngàn 500 đồng/01 lần/hồ sơ. Còn đối với tổ chức 30 ngàn đồng/01 lần/hồ sơ (chưa tính chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ và chi phí gửi tài liệu).

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Các đối tượng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cung cấp dữ liệu thực hiện theo mẫu số 01/PYC – Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

Lời kết

Trên đây là những thông tin về kiến thức pháp lý cơ bản và mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai để người dân nắm rõ nếu có nhu cầu thực hiện yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Tuy nhiên trong quá trình thực tế khi thực hiện thì thời gian có thể kéo dài hơn hoặc thông tin được cung cấp không đầy đủ. Nếu xảy ra trường hợp thông tin yêu cầu mà cơ quan cung cấp không đầy đủ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin mà bị từ chối với lý do không rõ ràng có quyền khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu cung cấp bổ sung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *